طبل

سلام

دقت کرده اید طبل چه صدایی دارد؟

هر چه بزرگتر صدایش بیشتر 

ولی

توخالی تر.

این را خودش هم میداند منتها سرش بدچور زیر برف است و چون نمیبیند خودش را ، هی صدایش را بلندتر میکند .

بعضی ها همیشه طبل می مانند. اصلا طبل بودن را دوست دارند.

شاید روزی کامل نوشتمش..

/ 0 نظر / 6 بازدید