روز پنجم

سلام

امروز خواستم که مدت دوری ات را بیشتر کنیم . گفتی فکر می کنی . نمی دانم چرا ته این پیغام حس خوبی برایم نداشت . 

راستش دلتنگت نشده ام . می گویند مدت طولانی تری می خواهد تا عادت و دلتنگی بیاید . کاش زمان بدهی .کاش زمان بدهی . 

نه که بیاید و پشیمانم کند . می خواهم روبه رو شوم با چیزی که واهمه دارم . از دوری ات سالها واهمه داشتم و حالا که رو به رو شدم دیدم هنوز زنده ام و خوب . می خواهم با ترس ترک عادتت هم روبه رو شوم . می دانم درد دارد. من گوشه به گوشه ی این شهر با تو خاطره دارم و خاطره ها تیشه می زند به ریشه ی آدم .

با رز شادتر وقتم را می گذرانم . می توانم ساعتها برایش وقت بگذارم و بازی کنیم. خوشحالم . 

در نبودنت حتی ساعت خوابش را هم بهتر کرده ام . 

امروز نفیسه زنگ زده بود و بعد از چند دقیقه حرف زدن پرسید مشکلاتت حل شده خدا رو شکر؟ صدات که خیلی سرحاله ..

جالب است نه!!! 

درد دارد برایم . راستش را بخواهی درد بدی هم دارد . من همیشه فکر می کردم با تو شاد خواهم بود . با تو پیر می شوم و با تو همه چیز را تجربه می کنم و حالا می بینم بی تو سرحالم . بی تو شادم و بی تو بهتر می توانم حتی فکر کنم . 

درد دارد می فهمی ؟؟ درد دارد چون روزگاری دوستت داشتم . خیلی زیاد . خیلی زیاد. روزگاری قید هرکس و هر چیز را میزدم که فقط با تو باشم و کنار تو و در آغوشت ...

فکر مثل خوره می ماند . بدجور آدم را می خورد . بدجور...

روز پنجم گذشت و من هنوز می خواهم نباشی.

/ 0 نظر / 6 بازدید