روز دوم

سلام

بیست و چهار ساعت دوم هم تمام شد . هنوز برایم تازگی دارد رفتنت . هنوز ذوقش را دارم که نیستی .

دلتنگت نیستم . جای خالی ات را حس نمی کنم . عجیب است برایم . من که حتی یک شب نبودنت را تاب نمی آوردم حالا اما دلم نمی خواهد این هفته تمام شود . دارم فکر می کنم که تمدیدش کنم . اگر بپذیری . بیایی رز را ببینی و باز بروی . می خواهم عادت رو بیاید و مقابلش بایستم و تمام شود .

تنها موضوعی که آزارم میدهد فکر رز است . فقط و فقط رز .

دارم سعی می کنم ببینم خودم و رز تنهای تنها چه می کنیم . 

منتظر نبودم تو بیایی و ببری اش برای راه رفتن .آماده شدم و بردمش . سخت نبود . قبل هم این کار را انجام داده بودم ولی حس امروزم متفاوت بود . من بودم و رز  و انگار تو سالها با ما فاصله داشتی . 

چقدر دور شده ام از تو .. 

می خواهم بدون احساس ببینمت . خود خود خودت را . هر چه به عقب برمی گردم می بینم ندیدم خیلی چیزها را . ندیدم !!! نخواستم ببینم . 

سال 82 امروز با خانواده ات به خانه ی پدرم آمدید .. نشان آوردید و صحبت های معمول این روز ...

چه احساسی داشتم ... تصورش در سرم هم نمی گنجید که چند سال بعدش در همان روز احساسم این باشد . 

یادت هست برای بیست و نهم تاریخ عقد گذاشتند . انگار دنبالمان کرده بودند ..

من می توانم بدون تو زنده باشم . می توانم نفس بکشم .

راستی چرا روزگاری فکر می کردم نباشی خواهم مرد ؟؟؟ همین ترس نباشی خواهم مرد بود که این همه سال طولانی اش کرد...

 امروز حتی در ذهنم خرج و مخارجم را هم برنامه ریزی می کردم . اینکه باید خرید هم بروم . چه جالب با رز بروم خرید . تنها همه چیز را بردارم و تنها بیاورم . تنها بودن را که تجربه دارم سالها . مهم با رز بودن است . تنها با رز . سخت است می دانم ولی یاد می گیرم . من به قدرت پاهایم ایمان دارم . نمی خواهم حتی علیرضا کمکم کند . می خواهم تنها بودن را مزه کنم .

 

روز دوم هم گذشت و من مصمم تر شدم بر تصمیمم..

روز دوم هم گذشت و من هنوز می خواهم تو نباشی ..

/ 0 نظر / 2 بازدید