پاپی

سلام

     می دانید اگر سگی گم شود باید چه کرد؟؟؟ دیروز در پارک دارآباد سگ دوستم ( پاپی ) گم شد . سگ کوچولوی سپید و دوست داشتنی .

     من از سگها خیلی می ترسیدم . کابوس شبانه ام بود حتی . کودک که بودم در روزی برفی در حال بازی کردن در برفهایی که تا زانویم بود ,‌ اگر یادتان باشد آن قدیمها برف زیاد می آمد و واقعا زمستان ,‌ زمستان بود , همسایه ایی داشتیم که سگ داشت . سگی سیاه و زشت . در خانه شان باز ماند و آن سگ بیرون دوید و من هم که از ترس شروع کردم به دویدن . لیز خوردم و به زمین افتادم و آن سگ هم آمد درست روبه روی صورتم پارس کرد . دقیقا چهره به چهره بودیم و من هم در حال زهره ترک شدن . صاحبش آمد و دورش کرد . کلا چند دقیقه هم طول نکشید ولی من را چنان ترساند که همیشه این صحنه برایم کابوس بود . تا این پاپی را دیدم .

     با این دوست تازه آشنا شده بودم و قرار بود پیک نیکی دسنه جمعی برویم و من خبر داشتم سگ دارد . با خودم عهد کرده بودم نترسم . مرتب تکرار می کردم که من نمی ترسم . در اولین برخورد پاپی به سمتم آمد و شروع کرد به بو کشیدن . من به همسر خیره شده بودم و نفس هم نمی کشیدم و همسر هم می گفت تکان نخور کاری ندارد . بو کشید و رفت با همسر هم همین کار را کرد . بساطی پهن کردیم و نشستیم به صبحانه خوردن . پاپی هم دورمان می چرخید . من هم زیر چشمی مراقب بودم سمتم نیاید. باز راه افتادیم و به مقصد که رسیدیم و بعد از پهن کردن بساط چادر و ... همسر طناب پاپی را گرفت و با پاپی شروع به راه رفتن کرد . من با فاصله می رفتم و می گفتم نمی ترسی ؟؟؟ همسر هم گفت نه بیا تو هم بگیر . من کنارتم . من گرفتم و با ترس چند قدمی راه افتادم . پاپی کمی دورم چرخید  و ... و کم کم کار به جایی رسید که من پاپی را بغل کردم و ناز کردم و کلا دوست شدیم با هم .

     حالا این پاپی گم شده . در حال دویدن در پارکی که هر روز دوستم می بردش , غیب شده .

     دیروز مرتب در حال دلداری دوست عزادارم بودم . چنان گریه می کرد که دلم ریش ریش شده بود . کلی در آن پارک گشته بود . رد پایش را تا یک سراشیبی پیدا کرده بود و بعد جای لیز خوردن هم بوده . در پایین آن سراشیبی هم توری فلزی ... اصولا باید افتاده باشد همانجا . می گفت شیب و فاصله اش در حدی نیست که کشته شده باشد و احتمالا فقط زخمی شده و کسی برش داشته است . واقعا امیدوارم برش داشته باشند و تیمارش کرده باشند و به قول دوستم پاپی خیلی خوش رو بود و به همه می خندید . می گفت باور کن حالا صاحب جدیدش را بیشتر دوست دارد از بس که دل آشناست این سگ ...

/ 5 نظر / 5 بازدید
عسل

متاسفانه راه خاصی نیست منتها توی فیسبوک صفحه هایی هست که عکس و مشخصاتش رو شیر میکنه و همه میبینن و ممکنه پیدا بشه

سهیلا

متاسفانه دل کندن خیلی سخته

نشمیل

به حیون ها مخصوصا سگ خیلی زود وابسته میشن امیدوارم طفلی حداقل گیر کسی افتاده باشه بهش برسه

غزل

عکس هاشو همون جا ها بزنه شاید پیدا شد من از همه حیوانات می ترسم