یک ماه

سلام

داستان من و تو شده داستان هزار و یک شب ولی اینبار من شهرزاد قصه گو نیستم. اصلا شهرزاد نداریم که بخواهد قصه ای بگوید. اصلا قصه ای نیست. فقط غصه است و غصه و تو هم می گو یی اش ، تو از اول داستان غصه را نوشتی و بر من تحمیلش کردی. 

حالا من نشسته ام منتظر که درد تو چیست؟ خدا خدا میکنم هیچ نباشد و نمی دانم با این همه غصه ای که برایم نوشتی چرا باز دلشوره ات را دارم ، باور کن هرکس جای من بود فقط میگفت به درک حقش است...

من اما نمی توانم آنقدر سنگ شوم . نمی توانم با یک به درک انسان بودنم را فراموش کنم. شاید اگر می توانستم  آسوده تر بودم و آسوده تر زندگی می کردم. هنوز نتوانسته ام از آن نقش مادری خارج شوم . هنوز هم احساس میکنم تنها کست من هستم و یک وقت خدای ناکرده اگر دستت را رها کنم خواهی افتاد. 

نفش من و تو از اول اشتباه بود. از همان اول آشنایی مان. من ذاتا مادرم و تو شدی پسر کوچولوی خوش زبان من که تمام کمبودهای مادر بی خیال و خوش گذرانت را با توجه های من پر کردی. اشتباه بزرگ من مادر شدنم بود. بزرگت کردم. پر و بالت دادم. افتادی دستت را گرفتم . قدم به قدم بردمت تا حالا که برای خودت کسی شدی. تا دکترا یک قدم داری و حتی قرار است استاد دانشگاه هم شوی ... یادت هست قبل از آمدن من به زندگی ات چند بار دانشگاه رفته بودی و انصراف داده بودی؟؟ سه بار..

یادت هست چطور پشتت بودم برای درس خواندنت؟ برای کنکور قبول شدنت.؟ برای ادامه اش؟ یادت هست چند بار خواستی انصراف بدهی؟ 

با همه چیزت کنار آمدم. همه چیز. آنوقت زمان ناراحتی ات میگفتی کاش مثل باقی زنها بودی!!!!!! کاش بودم. کاش میگفتم باید خانه داشته باشی . باید چنین و چنان باشد و ... ولی درس خوبی با تو گرفتم. خودم را صد در صد خرج هیچ کس نکنم. اشتباه است. پشیمانی می آورد. پشیمانی هم درد دارد.توانم رو تو کامل گرفتی حالا دیگر به خودم هم اطمینان ندارم. از هر شروع دوباره ای واهمه دارم. بسازم،بسازم و با یک باد ویران شدنش را نگاه کنم . 

همه ی باورهایم نابود شد. حالا زوجی را که در خیابان می بینم نگاهم با شک است به رابطه شان. دوستت دارم ها و دست های درهم را با شک نگاه میکنم. انگار همیشه منتظر یک اتفاقم که دروغ بودن همه چیز را ثابت کند. تلخ شده ام خیلی تلخ شده ام. 

ظاهرا میخندم . ظاهرا زندگی میکنم. ظاهرا میگویم خوبم ... اما فقط ظاهرا . تنها خودم میدانم آن توها چه میگذرد.  تنها خودم میدانم چه بر سرم آمده. 

گفتی که می آیی. یک ماه شد. چقدر طولانی بود. برای من بیشتر گذشت. نیستی خاطراتت هجوم می آورد و هستی نا آرام بودنم کلافه ام میکند . حتی تحمل کنارت نشستن را هم ندارم در عین اینکه میدانم هنوز احساس گذشته ام هست،هنوز دوستت دارم و هنوز نگرانت هستم ولی به همان اندازه هم میخواهم کنارم نباشی. می خواهم دور باشی. 

عجیب شده ام؟ انگار دلم میخواهد  بخوابم و بیدار شوم و باز رز هفت ماهه باشد و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده باشد ولی نمی شود . همه چیز واقعی تر از آن چیزی بود که فکرش را هم بکنم. 

کاش میفهمیدی تیشه برداشتی و به جان زندگی مان افتادی. کاش همان طور که الان میگویی به خاطر رز آن روزها هم به یاد رز بودی. 

چقدر دلگیرم .. چقدر بغض دارم.. چقدر برایم این  طوفان و ویرانی هایش سنگین است... 

چقدر دلم میخواست خانواده باشیم. بی خاطره ی بد.بی دلشکستن. بی دلخوری. بی ویرانی. 

چقدر دلم میخواست روزهایی که نمیدانم دیگر چگونه رز را سرگرم کنم بی فکر گفتن به کسی که برایم وقت بگذار إ آسوده بودم که هستی و با هم شادیم و دخترمان خنده های خوشحالی دارد. چقدر دلم خانواده میخواهد..

/ 0 نظر / 5 بازدید