دور گردون

سلام

سرت گرم کار خودت است. هزار و یک فکر داری . باید سامانشان دهی و هی او هم غرهایش را به جان تو میزند. آرامی. هر کدامشان را با دلیل های خاص خودت جواب میدهی. اطمینانش میدهی که احساست بوی خیانت ندارد. حتی وقت میگذاری میبری اش پیش صبا .

وقتی می آید بیرون و میگوید دوستم ، احساست درست بود. شاد میشوی. با هم خنده های کودکانه میکنید و از حرفهایی که به هر دویتان زده از عشق های پشت در، قهقهه های دختران هجده ساله را سر میدهید. برای لحظاتی هم میشود مشکلات خودت و او را فراموش کرد و گفت و گفت و گفت و خندید و آهنگ گوش داد و حدس زد که او کیست!!!

خشکت میزند وقتی با آن صدا زنگ میزند و میگوید شنیدم .. همه ی حرفهایش را..

تنها چیزی که به ذهنت میرسد را انجام میدهی. میبری اش خانه ی خودت و او گیج است انگار آب صد درجه بر سرش خالی کرده اند.. تو هم گیجی . تو هم نمیدانی چه بگویی. 

راستش هیچ کدامتان فکرش را هم نمیکردید..

سعی میکنی درست انتخاب کند. درست برود. کج خیالی هایش را راست کنی و چشمانش را هم باز..

دنیا پاسخ میدهد و تو پاسخ میگیری روزی و همین تو را بس..

ولی انگار زیاد شده اند زنانی که بی اجازه وارد زندگی دوستانت شده اند. 

برداشتن مگس کش و کشتنشان هیچ دردی را دوا نمیکند ، خود آن شیرینی نباید خودش را در تیررس مگسها بگذارد وگرنه این را بکشی هم بی فایده است ، مگس زیاد است و از هر سوراخی هم وارد شدنش آسان. 

میدانی دوستت باید صورت مساله را حل کند . پاک کردنش ، چسب زخم است.

/ 4 نظر / 55 بازدید
مارال و آلنی

چه بد! متاسفانه اینقدر زیاد شده اند که با کشتار دسته جمعی هم از بین نمیرن! امیدوارم بتونه با آرامش بهترین تصمیم بگیره.

honey

در واقع خودمون به هم خیانت میکنیم هیچ مردی با هم جنس خودش به همسرش خیانت نکرده همیشه پای یک زن در میان است نمیدونم از زندگی هم چی میخوایم فکر میکنیم چی هست که تو زندگی خودمون نیست اما خیلی کثیفه این رابطه که گاهی اسمش میشه عشق عاشقی همش دروغه میگن هرچی میخوای باشی باش نفر سومه یه رابطه دونفره نباش امیدوارم دل دوستتون اروم باشه و بتونه تصمیم درستی بگیره

neda nasir

vaaaay che khabarhayi ajibi injast, chera man nokhondam inaro?[نگران]