آفرین

 

آفرین جانم سلام 

از زمانی که متنت را خوانده ام لحظه ایی از ذهنم خارج نشده ایی . 

تلخ است ... کشنده است ... تصورش هم .. چه برسد به اتفاقش ..

آفرین جانم می دانم با هزار واژه ی تسلیت هم آرام نخواهی گرفت ، تنها و تنها برایت صبر می خواهم . صبری که بر وجودت ببارد مانند باران و تمام تن و روحت را بشوید و آرام گیری.

جان دل 

هزاران بار دعایت می کنم به صبر . دعایت می کنم به آرامی . دعایت می کنم به پذیرش واقعیتی که تلخ است ، دعایت می کنم .. دعایت می کنم .. شاید آرام گیری .

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
آفرین

نمی دونم چی بگم از این همه مهر و محبت شما! ممنونم و دشتان مهربونتونو می بوسم.

ronak

خوبی مانا جان؟نی نی خوبه؟

بانوی دریا

سلام مانا جان چقدر زیبا و دلنشین است متن هایت...اینقدر حس مادر شدنت را زیبا بیان کرده ای که باز هم هوس کردم... برای کودکت آرزوی سلامتی دارم تقریبا تمام آرشیوت را خواندم موفق باشی