آش شله قلمکار

این وبلاگ یه آشه . آش شله قلمکار .

13 نحس تو
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

سلام

از همان شنبه که این نتیجه ی آزمایش دستم رسید دلشوره ی عجیبی گرفتم . قلبم تند تند می زد و دهانم خشک بود . انگار آتش به وجودم زده باشند . امروز صبح رفتم . دکتر گفت کروموزم 13 در تقسیم سلولی خوب عمل نکرده ...

 دیگر نمی شنیدم .

11 اردیبهشت وقت آمینیوسنتز دارم . در خانواده ی هیچ کداممان این مشکل وجود ندارد و می گویند از پارازیت ها و آلودگی هوا ایجاد شده و تازگی هم شایع است .

دلشوره دیوانه ام کرده . من تا دو هفته ی دیگر چه کنم ؟؟؟ بعد از آن هم تا نتیجه اش بیاید که مدتی می برد .

نهایتا اینکه اگر جواب آمینیوسنتز هم مثبت باشد که ... ختم بارداری.

از آمینیوسنتز نمی ترسم . می دانم دردناک است و ناخوشایند . از نتیجه اش واهمه دارم  ولی این را قبول دارم که ترجیح می دهم نباشد تا...

ولی این را نمی فهمم که از میان این همه باردار چرا قرعه ی فال همه ی مشکلات به نام من است ؟؟؟

تمام دلشوره ی خودم به کنار , همسر هم عملی در پیش دارد . دو غده ی کوچک اندازه ی نخود . نمی دانیم هنوز چیست ؟؟؟

خدایا سلامت هردویشان را می خواهم ولی اگر آزمایش من است و باید یکی را به جبر انتخاب کنم می دانی به قطع سلامت همسرم انتخابم است.

نبودش نبود من است , برایم حفظش کن , من نفسم به نفسش گرم است .