آش شله قلمکار

این وبلاگ یه آشه . آش شله قلمکار .

کجا میروم؟
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

سلام

میدانی آدمها را نمی توانی بشناسی. شاید کلامش برایت پیام داشته باشد ولی باز تو نمی توانی اعتماد کامل کنی.

آدمها رنگ عوض میکنند. پررنگ میشوند. کم رنگ میشوند . آدمها به هر رنگ در می آیند و این میترساندم.

نکند تو رنگ عوض کنی؟ قولش را میتوانی بدهی؟ آمدیم و از رنگ الانت خوشت نیامد چند روز دیگر. 

یک وقتهایی کوله بارت را برمیداری و درست میروی وسط وسط زندگی کسی مینشینی. انگار جا خشک کرده ای. .نمیگویی شاید جای نشستن تو نباشد؟ شاید اصلا قرار نیست تو باشی آن وسط و میخواهی به زور خودت را جا بدهی؟

زنانگی ام این روزها قلقلکش آمده.